Koło Przewodników Miejskich i Terenowych

im. M. S. Pajdowskiego w Lublinie

Fotorelacja z Gruzji

31 stycznia, godz. 18.00 – Relacja Kol. Jerzego Mleczka z podróży do Gruzji – prezentacja zdjęć w sali PTTK

Opłatek przewodnicki

25 stycznia, godz. 12.00 – Spotkanie opłatkowe przewodników z archidiecezji lubelskiej z ks. kapelanem Andrzejem Juźko i ks. rektorem Andrzejem Oleszko. Msza św. w Kościele św. Ducha, po niej opłatek przewodnicki w świetlicy od ul. Świętoduskiej.

Odczyt szkoleniowy

24 stycznia, godz. 18.00 – Odczyt Kol. Marii Mironowicz-Panek „Lubelszczyzna na mapie kulturowej Polski” z prezentacją fotograficzną Wiesława Wiącka – sala PTTK

Zebranie sprawozdawcze

17 stycznia, godz. 18.00 – Zebranie sprawozdawcze Zarządu Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. M. S. Pajdowskiego i Komisji Rewizyjnej Koła za 2019 r. – sala PTTK

Odczyt szkoleniowy

10 stycznia, godz. 18.00 – Odczyt Kol. Barbary Michalskiej „Związki Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Lublinem” z prezentacją fotograficzną Marcina Turskiego – sala PTTK

Życzenia Świąteczne

Uroczystości w 80. rocznicę „Sonderaktion Lublin”

15 grudnia, godz. 11.30 - Koło Przewodników Miejskich i Terenowych przy Oddziale Miejskim PTTK w Lublinie i Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” byli organizatorami uroczystości w 80. rocznicę "Sonderaktion Lublin", akcji wymierzonej przez niemieckie władze okupacyjne III Rzeszy przeciwko inteligencji. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, której przewodniczył prorektor KUL ks. dr hab. Andrzej Kiciński, towarzyszyli mu ks. prof. Andrzej Maryniarczyk, ks. dr hab. Rafał Charzyński, ks. Marek Urban, który wygłosił naukę rekolekcyjną oraz ks. proboszcz Kazimierz Drozd.

Czytaj więcej...

Szkolenie dla przewodników PTTK

14 grudnia (sobota), godz. 10.00 - Zwiedzanie Bazyliki oo. Dominikanów.

Spotkanie przewodników PTTK

13 grudnia, godz. 18.00 – Przedświąteczne spotkanie przewodników PTTK przy opłatku – sala klubowa PTTK, Rynek 8.

Wykład w Klasztorze oo. Dominikanów

8 grudnia, godz. 16:30 - Klasztor oo. Dominikanów zaprasza do klasztornej auli na wykład dr Bożeny Opiłło (SKZ Kraków) i prof. dr hab. Jolanty Malinowskiej (Katedra Filologii Klasycznej KUL), pt. „Kamienne nagrobki renesansowe w Bazylikach dominikańskich, lubelskiej i krakowskiej, w literaturze i sztuce”.