Koło Przewodników Miejskich i Terenowych

im. M. S. Pajdowskiego w Lublinie

Apel Pamięci w rocznicę "Sonderaktion Lublin"

18 grudnia - Koło Przewodników Oddziału Miejskiego PTTK i  Muzeum Martyrologii "Pod Zegarem" byli organizatorami uroczystości w 77. rocznicę „Sonderaktion Lublin”. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.30 w Kościele pw. MB Wspomożenia Wiernych, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji rozstrzelanych. Liturgię sprawowali: ks. prof. Andrzej Kiciński – prorektor KUL, który wygłosił homilię, pracownicy naukowi KUL - ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk i ks. dr Rafał Charzyński – wnuk śp. prof. Czesława Martyniaka.

Po nabożeństwie odbył się Apel Pamięci pod Pomnikiem - w pobliżu cmentarza żydowskiego, gdzie z rozkazu niemieckich władz okupacyjnych stracono 10 osób ze środowiska lubelskiej inteligencji.

W uroczystościach wzięła udział  rodzina profesora KUL Czesława Martyniaka oraz Antoniego Krzyżanowskiego, dyrektora przedwojennego Gimnazjum im. Wacławy Arciszowej.

Apel Pamięci prowadzili przewodnicy PTTK: Maria Wiśnioch i Ryszard Łoziński, słowo wprowadzenia wygłosiła Barbara Oratowska, kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”.

Na zakończenie uroczystości wiązanki kwiatów złożyli: przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich z Lublina i Lubartowa, Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, Państwowego Muzeum na Majdanku, Oddziału Miejskiego PTTK oraz nauczyciele i młodzież z I LO im. S. Staszica i IV LO im. S. Sempołowskiej.

Przewodnicy PTTK zapalili 10 zniczy w hołdzie pomordowanym.

Akcja "Sonderaktion Lublin" miała na celu likwidację elit społecznych i intelektualnych Lublina. Rozpoczęła się w listopadzie 1939 roku masowymi aresztowaniami duchowieństwa, m.in. biskupów Mariana Fulmana i Władysława Gorala, nauczycieli, prawników i urzędników. W dniu 23 grudnia z więzienia na Zamku Lubelskim zabrano 10 osób i - po przewiezieniu ich na cmentarz żydowski przy ul. Siennej - rozstrzelano. Stracono wówczas: ks. prof. Michała Niechaja, wykładowcę teologii dogmatycznej KUL, prof. Czesława Martyniaka – wykładowcę teorii prawa KUL, Tadeusza Illukiewicza - starostę lubartowskiego, Józefa Dańkowskiego – doktora praw, starostę lubelskiego, Bolesława Sekutowicza – parlamentarzystę, sędziego Sądu Apelacyjnego, działacza Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Stanisława Bryłę - prezesa Sądu Okręgowego, wicewojewodę lubelskiego, Edwarda Lipskiego - adwokata, radcę Urzędu Wojewódzkiego, Władysława Rutkowskiego - adwokata, urzędnika Prokuratorii Generalnej, Antoniego Krzyżanowskiego – dyrektora Gimnazjum im. Wacławy Arciszowej, Tadeusza Moniewskiego – dyrektora Gimnazjum im. Stanisława Staszica, działacza Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i harcerstwa.

Dzisiaj jesteśmy im winni pamięć.

Dokumentację fotograficzną sporządziłi: Krzysztof Basiński red. gazety „Nowy Tydzień" i Aleksander Wiącek PTTK