Koło Przewodników Miejskich i Terenowych

im. M. S. Pajdowskiego w Lublinie

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego

W dniu naszego święta – Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego - zaprosiliśmy mieszkańców Lublina na  bezpłatny spacer w 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki,  bohatera dwóch narodów: Polski i Stanów Zjednoczonych pod hasłem: Lubelskie wątki Tadeusza Kościuszki.

Siedmiu przewodników PTTK: Łukasz Falba, Ryszard Łoziński, Tomasz Mazurek, Jerzy Mleczek, Elżbieta Traczyk, Marcin Turski i Maria Wiśnioch spotkało się z grupą 100 osób w dniu 18 lutego o godzinie 11.00 na dziedzińcu zamkowym. Tu, z historią ustanowienia naszego święta w 1989 roku przez Światową Federację Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych zapoznała mieszkańców Lublina Maria Wiśnioch, prezes Koła Przewodników PTTK w Lublinie.

Naszą opowieść o Naczelniku Insurekcji rozpoczęliśmy w galerii malarstwa batalistycznego i sarmackiego w Muzeum Lubelskim, gdzie nasi słuchacze dowiedzieli się o pochodzeniu rodu Kościuszków od dworzanina króla Zygmunta I, o ich rodzinnym majątku w Siechnowicach i we wsi Mereczowszyzna, miejscu urodzenia w dniu 4 lutego 1746 roku Tadeusza Kościuszki, o jego nauce w Królewskim Korpusie Kadetów w Warszawie i studiach w Paryżu z zakresu inżynierii wojskowej oraz rysunku i malarstwa.

Prezentując na wystawie portrety gen. Tadeusza Kościuszki, gen. Henryka Dąbrowskiego, ks. Józefa Poniatowskiego oraz korespondencję Kościuszki ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie, przedstawiliśmy potyczki armii koronnej z rosyjskimi wojskami carycy Katarzyny II w 1792 roku w obronie Konstytucji 3 Maja: pod Zieleńcami (18 czerwca) i Dubienką (18 lipca) i w czasie Insurekcji w 1794 roku (pod Racławicami (4 kwietnia), Szczekocinami (6 czerwca) i Maciejowicami (10 października).

Duże zainteresowanie budziły lubelskie wątki w życiu naszego bohatera narodowego, jego pobyt w latach 1774 – 1775 u stryja Jana Nepomucena Kościuszki we dworze na Sławinku, miłość do córki hetmana polnego litewskiego Ludwiki Sosnowskiej z Sosnowicy, manewry wojskowe we wsi Dziesiąta i w Zembrzycach w 1790 roku. Zwiedzając Kościół św. Ducha, opowiadaliśmy o Mariannie Kościuszkowej z Murysonów - stryjence T. Kościuszki, która wspierała szpital świętoduski dla ubogich i kościół (znajduje się w nim tablica epitafijna z datą śmierci fundatorki - 29 maja 1800 r.).
Podkreśliliśmy też udział lublinian w upamiętnianiu Naczelnika: w 1821 roku budowę Kopca T. Kościuszki w Krakowie wsparli m.in. Łukasz Rodakiewicz – budowniczy Teatru Starego i jego teść Kasper Drewnowski, a w 1917 roku z inicjatywy mieszkańców przemianowano w Lublinie ul. Gubernatorską na ul. Tadeusza Kościuszki, natomiast część traktu warszawskiego - na Al. Racławickie.

Spacer zakończyliśmy w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul. Bernardyńskiej, gdzie wicedyrektor Benon Bujnowski zapoznał nas z wystawą fotograficzną poświęconą Tadeuszowi Kościuszce w 200. rocznicę śmierci. Obejrzeliśmy materiały ze zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i filokartystycznych oraz fotografie autorstwa podróżnika i b. dziennikarza Kazimierza Kasprzaka wykonane w Polsce (Lublinie, Warszawie, Krakowie, Racławicach, Maciejowicach), na Białorusi (w Mereczowszczyźnie), w Stanach Zjednoczonych (Filadelfii, Chicago, Waszyngtonie) i w Solurze w Szwajcarii, gdzie Tadeusz Kościuszko zmarł 15 października 1817 roku.

Po południu spotkaliśmy się w Cukierni Chmielewskich na posumowaniu Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego. Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie Andrzej Wasilewski i właściciel zaprzyjaźnionej z nami Cukierni Krzysztof Chmielewski pogratulowali nam organizacji spaceru dla mieszkańców Lublina.

W imieniu organizatorów składamy serdeczne podziękowania dr Katarzynie Mieczkowskiej - dyrektor Muzeum Lubelskiego,  Benonowi Bujnowskiemu - wicedyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury oraz Księdzu Rektorowi Stanisławowi Sieczce z Kościoła św. Ducha za życzliwą współpracę i pomoc w organizacji spaceru śladami Tadeusza Kościuszki oraz dziennikarzom „Panoramy Lubelskiej” TVP Lublin, Polskiego Radia Lublin, Akademickiego Radia Centrum, „Kuriera Lubelskiego”, „Nowego Tygodnia” i portalu wydarzysie.pl za upowszechnienie lubelskich obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych.


Dokumentacje fotograficzną sporządzili: Marcin Turski, Wiesław Wiącek i Wojciech Filo.