Koło Przewodników Miejskich i Terenowych

im. M. S. Pajdowskiego w Lublinie

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego przewodnicy PTTK zorganizowali dla mieszkańców Lublina w dniu 24 lutego w godzinach 13.45 – 18.00 spacer „Szlakiem lubelskiego sądownictwa w 440. rocznicę powołania Trybunału Koronnego”. W wydarzeniu wzięło udział 90 osób.

Lublin od XVI wieku był siedzibą sądów wyższej instancji. W latach 1578 - 1793 działał tu Trybunał Koronny – szlachecki sąd najwyższy obejmujący jurysdykcją teren Małopolski z siedzibą w Lublinie i teren Wielkopolski z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Obecnie w Lublinie działa Sąd Apelacyjny (jeden z 11-tu w Polsce), Sąd Okręgowy (jeden z 45), Sąd Rejonowy Lublin-Zachód, Wojewódzki Sąd Administracyjny i Wojskowy Sąd Garnizonowy.

Uczestnicy spaceru pod kierunkiem przewodników PTTK: Teresy Bożek, Ewy Cisak, Beaty Petkiewicz, Tomasza Mazurka, Wiesława Wiącka i Marii Wiśnioch-Filo zwiedzili gmach Sądu Rejonowego przy Krakowskim Przedmieściu 76, który został zbudowany wg projektu arch. Mariana Jarzyńskiego w 1895 r.

Następnie przewodnicy opowiedzieli o Sądzie Okręgowym, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w której od 2009 roku prowadzone są szkolenia ustawiczne dla sędziów i prokuratorów, o dawnej siedzibie Sądu Apelacyjnego przy ul. Narutowicza 12. W Archikatedrze Lubelskiej uczestnicy spaceru mogli obejrzeć tzw. „Krucyfiks Trybunalski”, a w Muzeum Lubelskim portrety osób związanych z Trybunałem oraz słynny stół z „Czarcią Łapą”. Kolejnym obiektem na szlaku był klasztor oo. Dominikanów, w którym mieściło się archiwum ksiąg trybunalskich.

Na zakończenie nasi goście zwiedzili gmach Trybunału Koronnego z salą posiedzeń, kaplicą, izbą ustępną, gdzie obejrzeli portrety królów: Stefana Batorego, Jana III Sobieskiego, Augusta III, Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz portrety deputatów i marszałka Trybunału Stanisława Małachowskiego.

Wieczorem w Cukierni Chmielewskiego odbyło się spotkanie z okazji obchodzonego święta przewodników turystycznych, w którym uczestniczyli: Andrzej Wasilewski  - prezes Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie i członek ZG PTTK, Katarzyna Komisarczuk - wiceprezes OM PTTK, Tadeusz Sobieszek – Członek Honorowy PTTK, Mieczysław Kseniak – Członek Honorowy Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie oraz Andrzej Bobrowicz – członek Komisji Przewodnickiej ZG PTTK i członek Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych.

Prezes Koła Przewodników PTTK Maria Wiśnioch-Filo i Prezes OM PTTK Andrzej Wasilewski wręczyli Jubilatom z wieloletnim stażem przewodnickim okolicznościowe dyplomy. Spotkanie przygotowała - przy współpracy z Zarządem Koła Przewodników i  właścicielami Cukierni Krzysztofem Chmielewskim i Małgorzatą Małecką - Kol. Irena Kowalczyk, przewodnicząca Samorządu Przewodników Turystycznych Województwa Lubelskiego.

Zarząd Koła Przewodników PTTK składa serdeczne podziękowania za życzliwą współpracę w organizacji zwiedzania historycznych obiektów Pani Edycie Birut - Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Zachód, Pani dr Katarzynie Mieczkowskiej - Dyrektor Muzeum Lubelskiego, Panu Andrzejowi Marciniakowi – Kierownikowi USC Urzędu Miasta Lublin, Panu dr Grzegorzowi Figiel i Pani Ewie Hadrian z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. 
 
Dziękujemy także dziennikarzom TVP Lublin, Polskiego Radia Lublin, Akademickiego Radia Centrum, „Kuriera Lubelskiego” i wszystkim, którzy upowszechnili obchody Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych w Lublinie.

Dokumentację fotograficzną sporządzili: Paweł Zarębski, Mateusz Kapitan i Radosław Skuła.