Koło Przewodników Miejskich i Terenowych

im. M. S. Pajdowskiego w Lublinie

„Sonderaktion Lublin”

16 grudnia - Koło Przewodników Oddziału Miejskiego PTTK i Oddział Martyrologii „Pod Zegarem” Muzeum Lubelskiego zapraszają na uroczystości w 79. rocznicę egzekucji przedstawicieli lubelskiej inteligencji dokonanej przez niemieckie władze okupacyjne w dniu 23.12.1939 r. w ramach tzw. „Sonderaktion Lublin”.

Zbrodnicza akcja niszczenia elit państwa polskiego została rozpoczęta w 1939 roku aresztowaniem profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W Lublinie władze okupacyjne przeprowadziły masowe aresztowania m.in. nauczycieli, sędziów, adwokatów oraz księży 9, 11, 17 i 23 listopada 1939 roku. Zatrzymanych umieszczono w celach więzienia na Zamku w Lublinie. W przeddzień świąt Bożego Narodzenia, 23 grudnia 1939 roku, na cmentarzu żydowskim przy ul. Siennej funkcjonariusze 102. batalionu policji niemieckiej rozstrzelali dziesięć osób.

Byli to: Józef Dańkowski - starosta lubelski, Tadeusz Illukiewicz - starosta lubartowski, ks. prof. Michał Niechaj i prof. Czesław Martyniak - pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Stanisław Bryła - sędzia Sądu Okręgowego, wicewojewoda lubelski, Bolesław Sekutowicz - prezes Sądu Apelacyjnego, parlamentarzysta, członek Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Edward Lipski - radca  Urzędu Wojewódzkiego, Władysław Rutkowski – urzędnik Prokuratorii Generalnej, Antoni Krzyżanowski - dyrektor Gimnazjum im. Wacławy Arciszowej i  Tadeusz Moniewski - dyrektor Gimnazjum im. Stanisława Staszica.

Pragniemy godnie uczcić pamięć osób, które po odzyskaniu niepodległości tworzyły w Lublinie i regionie struktury administracji samorządowej, kościelnej, sądownictwa i szkolnictwa.
 
Program:
11.30 - Msza św. w kościele pw. MB Wspomożenia Wiernych (ul. Kalinowszczyzna 3)
12.30 - Apel Pamięci przy pomniku upamiętniającym ofiary egzekucji z udziałem władz wojewódzkich, samorządowych, b. więźniów Zamku Lubelskiego i ich rodzin oraz mieszkańców Lublina