Koło Przewodników Miejskich i Terenowych

im. M. S. Pajdowskiego w Lublinie

Uroczystości w 80. rocznicę „Sonderaktion Lublin”

15 grudnia, godz. 11.30 - Koło Przewodników Miejskich i Terenowych przy Oddziale Miejskim PTTK w Lublinie i Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” byli organizatorami uroczystości w 80. rocznicę "Sonderaktion Lublin", akcji wymierzonej przez niemieckie władze okupacyjne III Rzeszy przeciwko inteligencji. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, której przewodniczył prorektor KUL ks. dr hab. Andrzej Kiciński, towarzyszyli mu ks. prof. Andrzej Maryniarczyk, ks. dr hab. Rafał Charzyński, ks. Marek Urban, który wygłosił naukę rekolekcyjną oraz ks. proboszcz Kazimierz Drozd.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik upamiętniający samorządowców, sędziów, adwokatów, profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i dyrektorów lubelskich gimnazjów straconych w masowej egzekucji w wigilię Bożego Narodzenia 1939 roku. Przewodnik Ryszard Łoziński odczytał wiersz autorstwa Marka Kasprzyka - przewodnika PTTK - poświęcony rozstrzelanym i poprowadził Apel Pamięci.

Na zakończenie w hołdzie pomordowanym zostały złożone wieńce i kwiaty przez poszczególne delegacje, a przewodnicy PTTK zapalili znicze. W uroczystościach wzięli udział byli więźniowie Zamku Lubelskiego i ich rodziny, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich, Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna, Instytutu Pamięci Narodowej, Okręgowej Rady Adwokackiej, Państwowego Muzeum na Majdanku, Muzeum Lubelskiego, Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, Towarzystwa Kresowego, Oddziału Miejskiego PTTK im. Aleksandra Janowskiego oraz nauczyciele i uczniowie I LO im. S. Staszica i IV LO im. S. Sempołowskiej.

Dokumentację fotograficzną sporządzili: Krzysztof Basiński i Wiesław Wiącek.