Koło Przewodników Miejskich i Terenowych

im. M. S. Pajdowskiego w Lublinie

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego

22 lutego, godz. 11.00 – 14.00 - Koło Przewodników Miejskich i Terenowych PTTK zorganizowało spacer „Grunwaldzkim Szlakiem po Lublinie” z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego. Przewodniczki PTTK: Krystyna Basista, Bożena Białopiotrowicz, Ewa Cisak, Beata Petkiewicz, Elżbieta Traczyk i Ewa Jezierska (inicjatorka szlaku) oprowadziły 110 osób.

Mieszkańcy Lublina zwiedzili następujące obiekty: Kościół pw. Wniebowzięcia NMP z klasztorem pobrygidkowskim zbudowany w latach 1412 – 1426 jako votum dziękczynne króla Władysława Jagiełły za zwycięstwo nad Krzyżakami pod Grunwaldem w dniu 15 lipca 1410 roku, pomnik w sąsiedztwie kościoła upamiętniający 500-lecie bitwy, dawną siedzibę Muzeum Lubelskiego (ob. Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego) - miejsce przechowywania w czasie niemieckiej okupacji obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” oraz salę konferencyjną w Ratuszu z portretami prezydentów Lublina, m.in. Romana Ślaskiego zaangażowanego w ratowanie dzieła krakowskiego malarza.

Wysłuchali także opowieści o innych osobach, które z narażeniem życia brały udział w ukryciu cennego obrazu wywiezionego potajemnie z warszawskiej Zachęty we wrześniu 1939 roku: o profesorze Władysławie Woydzie z Muzeum Lubelskiego, Romanie Pieczyraku, naczelniku Wydziału Gospodarczego Zarządu Miejskiego w Lublinie, jego zastępcy Henryku Krzesińskim, Franciszku Galerze, kierowniku Taborów Miejskich i adwokacie Stanisławie Kalinowskim, któremu jest poświęcony skwer obok Placu Wolności i tablica przed wejściem do archikatedry lubelskiej.

Historię ukrycia w Lublinie obrazu Jana Matejki opisała Joanna Jodełka w książce „2 miliony za Grunwald”, którą uczestnicy spaceru mogli nabyć w księgarni „U Hieronima”.

Wieczorem przewodnicy spotkali się w Cukierni Chmielewski. Prezes Oddziału Miejskiego PTTK Andrzej Wasilewski i Tadeusz Sobieszek – Członek Honorowy PTTK, wieloletni przewodniczący komisji egzaminacyjnej złożyli przewodnikom życzenia, gratulując im profesjonalizmu i kreatywności w przekazywaniu wiedzy historycznej o Lublinie i regionie. Prezes Koła Maria Wiśnioch-Filo i wiceprezes Jerzy Mleczek uhonorowali wieloletnich adeptów pracy przewodnickiej jubileuszowymi dyplomami. To integracyjne spotkanie zorganizowały Irena Kowalczyk i Krystyna Miazek, a gościnni gospodarze Małgorzata Małecka i Krzysztof Chmielewski przygotowali dla nas wspaniały tort.

Wydarzenie zostało udokumentowane zdjęciami, które wykonali przewodnicy: Jerzy Frąk, Krzysztof Basiński, Mateusz Kapitan, Tomasz Mazurek, Marcin Turski, Radosław Skuła, Zygmunt Śpiewak i Maria Wiśnioch-Filo.