Koło Przewodników Miejskich i Terenowych

im. M. S. Pajdowskiego w Lublinie

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego, który został ustanowiony w 1989 roku przez Światową Federację Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych.

Z tej okazji Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego przy Oddziale Miejskim PTTK w Lublinie zaprasza rokrocznie mieszkańców i turystów na bezpłatne poznawanie historii miasta. Obchody naszego święta były zorganizowane po raz pierwszy w Lublinie w 2009 roku. Dotychczas przewodnicy PTTK przygotowali 12 spacerów tematycznych, w których uczestniczyło ponad 4000 osób.

W tym roku, ze względu na panującą epidemię, przygotowaliśmy grę miejską „Od Pałacu Biskupiego do Mostu Lutosławskiego. Jej autorką jest przewodnik miejski i terenowy PTTK Teresa Ewa Jezierska.

Na uczestników czekają fascynujące odkrycia i tajemnice zaklęte w murach kamienic i dawnych pałaców, ukryte w głębi podwórek, o których pisały absolwentki Gimnazjum im. Unii Lubelskiej Julia Hartwig, Anna Kamieńska. Z tym miejscem związana była pierwsza polska poetka Anna Stanisławska Zbąska, żyjąca w XVII wieku, poeci okresu międzywojennego Józef Czechowicz, Franciszka Arnsztajnowa, dyrektorka Gimnazjum Koedukacyjnego Nauczycieli Szkół Średnich Róża Szperowa, członkowie PPS i zespołu redakcyjnego „Kuriera Lubelskiego” Wanda i Franciszek Papiewscy oraz genialny konstruktor lotniczy Zygmunt Puławski.

Przy tej ulicy znajdowały się kościoły i zbory, drukarnie, zakłady fotograficzne oraz małe zakłady przemysłowe.

*Dokument programu Adobe Acrobat Reader